Kostenberekening

Uitleg

Eerste of een volgend kind:

Het kind dat de meeste uren afneemt, is het eerste kind.

Gezamenlijk belastbaar jaarinkomen:

Dit is alleen geldig als beide ouders werken. De door ons verstrekte opgave is een benadering en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en direct na verwerking vernietigd.
Kijk voor een exacte berekening op www.toeslagen.nl

Aantal keren of dagdelen:

Vul voor de BSO het aantal keren in en voor de kinderopvang het aantal dagdelen.
Voor het gewone contract en het onderwijscontract van de kinderopvang geldt een minimum van 2 dagdelen.

Opmerkingen:

Als je een combinatie wilt van contractmogelijkheden of flexibele opvang, vul dan bij opmerkingen je wensen in.