Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid

We hebben een doordacht pedagogisch beleid waarin we aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. We stimuleren het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het verwerven van nieuwe vaardigheden. Vanuit het plezier in het bekende kan een kind, wanneer hij of zij zich veilig voelt, experimenteren met het voor hem of haar nog minder bekende en ook hier plezier in krijgen. De kinderen stimuleren elkaar hierin. Wij begeleiden dit proces.

Vanaf de peuterleeftijd vinden kinderen het leuk om met andere kinderen van dezelfde leeftijd te spelen. Daarom gaan ze dan naar de peutergroep. We stimuleren het contact tussen de kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van sociale vaardigheden. We leren ze om rekening met elkaar te houden en helpen ze om aan anderen hun eigen wensen duidelijk te maken.

We begeleiden de natuurlijke drang tot zelfstandigheid door de kinderen veel zelf te laten doen en kleine taken te geven die ze aankunnen, al naar gelang hun ontwikkeling.
Het pedagogisch beleid staat beschreven in ons beleidsplan. Ook staan er pedagogische onderwerpen op deze site.

Veiligheid, geborgenheid, vertrouwen

Vertrouwen staat voor ons boven aan de lijst. De kinderen kunnen op de leidsters vertrouwen. Ze ervaren dat ze altijd op hen kunnen rekenen.

Door de hechte band die ontstaat, leren de kinderen elkaar vertrouwen. Ze ondervinden dat ze zelf belangrijk zijn en dat een ander ook belangrijk is.

Anderzijds kunnen de ouders op het kinderdagverblijf rekenen.
Er is gegarandeerd goede verzorging voor hun kind door gekwalificeerde leidsters, zodat zij met een gerust hart hun kind aan ons kunnen toevertrouwen.