Ontwikkelingsverslagen

Rond elke verjaardag vullen we voor elk kind een ontwikkelingsverslag in. In dit verslag wordt de ontwikkeling aangegeven op het gebied van de sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling, de zelfredzaamheid, het speel-leergedrag en de taalontwikkeling. Dit verslag is geen waarde-oordeel. Het is alleen bedoeld om een beeld van de gerichtheid en ontwikkeling van je kind te geven.

Elk jaar organiseren we een avond waarop u de mogelijkheid heeft het verslag in een kort oudergesprek met de leidster door te nemen.

Op de peuterleeftijd doen we de Cito peutertoets. Dit is een speelse toets die op de cognitieve vermogens gericht is. Als je niet wilt dat wij een ontwikkelingsverslag van je kind invullen of een Cito-toets maken, doen wij dit vanzelfsprekend niet.

Mappen

Elk kind heeft een eigen map waarin de groepsleidster regelmatig de ontwikkeling van het kind beschrijft.
Ook maken we veel foto’s die we in de map plakken, net zoals de kunstwerken, schilderingen en tekeningen. Het is leuk als de ouders ook af en toe iets in de map schrijven.

Wanneer een kind vier jaar is en naar school gaat, krijgt hij of zij de map mee naar huis en kan deze op school laten zien.
Natuurlijk is dit heel leuk als aandenken voor later!

Elk kind heeft een eigen map waarin de groepsleidster regelmatig de ontwikkeling van het kind beschrijft.
Ook maken we veel foto’s die we in de map plakken, net zoals de kunstwerken, schilderingen en tekeningen. Het is leuk als de ouders ook af en toe iets in de map schrijven.

Wanneer een kind vier jaar is en naar school gaat, krijgt hij of zij de map mee naar huis en kan deze op school laten zien.
Natuurlijk is dit heel leuk als aandenken voor later!

Veiligheid, geborgenheid, vertrouwen

Vertrouwen staat voor ons boven aan de lijst. De kinderen kunnen op de leidsters vertrouwen. Ze ervaren dat ze altijd op hen kunnen rekenen.

Door de hechte band die ontstaat, leren de kinderen elkaar vertrouwen. Ze ondervinden dat ze zelf belangrijk zijn en dat een ander ook belangrijk is.

Anderzijds kunnen de ouders op het kinderdagverblijf rekenen.
Er is gegarandeerd goede verzorging voor hun kind door gekwalificeerde leidsters, zodat zij met een gerust hart hun kind aan ons kunnen toevertrouwen.