Samen spelen, samen leven

Iedere dag komen er weer veel kinderen naar Kiekeboe en dat vinden we natuurlijk geweldig! Alle kinderen gaan naar hun eigen groep waar vaste leidsters werken en waar ze ook steeds dezelfde kinderen ontmoeten.

Het is voor elk kind belangrijk om ergens bij te horen. Op de eerste plaats hoor je natuurlijk bij je eigen familie, en bij Kiekeboe hoor je bij je eigen groep. Dat is de basis om je veilig en fijn te voelen. Korte tijd geleden zagen wij tijdens het winkelen een ontmoeting tussen twee kinderen van Kiekeboe. Ze begroeten elkaar enthousiast met: ‘dat is mijn vriendje’ en knuffelden elkaar uitgebreid. In dit voorbeeld kun je zien dat kinderen echt een band met elkaar krijgen.

Wanneer kinderen met elkaar zijn, wordt er een beroep gedaan op hun sociale vaardigheden: wachten op elkaar, rekening houden met de ander zonder dat je jezelf verliest, hulp geven aan de ander of juist hulp vragen, zorgen voor elkaar …Kiekeboe biedt volop kansen en mogelijkheden om met elkaar te spelen, te kletsen, plezier te maken en ook wel eens ruzie. We merken dat de kinderen zich hierdoor in de loop van de tijd vrijer gedragen wanneer ze bij andere kinderen of volwassenen komen. Vaak voelen ze zich sneller op hun gemak. Als je kinderen vraagt wat ze het leukste vinden bij Kiekeboe, zeggen ze meestal: ‘Spelen met mijn vriendjes’.
Spelenderwijs leren kinderen van elkaar. De leidster geeft natuurlijk wel het goede voorbeeld. In een groep kinderen is het vanzelfsprekend dat je af en toe even moet wachten op de ander of wel eens samen moet doen met speelgoed, zoals bijvoorbeeld die ene favoriete fiets. Eerst jij en dan ik, of….eerst ik en dan jij? Zo leren kinderen al spelend dat ze rekening moeten houden met de ander en de ander ook met hen.
Door naar elkaar te kijken leren kinderen wat je allemaal kunt bedenken om plezier te maken en ook hoe je oplossingen kunt bedenken voor bepaalde situaties. De leidster ondersteunt de kinderen wanneer dit nodig is en het is grappig om soms je eigen oplossingen terug te horen die de kinderen bedenken. Dat is misschien wel herkenbaar!

Samen spelen is een hele uitdaging. Ieder kind is immers weer anders en je moet leren rekening te houden met elkaars gevoel. Bij Kiekeboe besteden we daar veel aandacht aan. We vinden het bijvoorbeeld erg belangrijk dat kinderen die dat willen met een spel mee mogen doen. Ook zijn er door de dag heen regelmatig taakjes die gedaan moeten worden. De kinderen worden door elkaar gestimuleerd om mee te doen en leren zo dat het fijn is om samen te werken en op te ruimen en ….ze worden ook wel eens door elkaar gecorrigeerd, en dat hoort er ook bij!