Erkend kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Kiekeboe staat garant voor goede kinderopvang zonder zorgen. Het kinderdagverblijf is erkend, heeft een gemeentelijke registratie en voldoet aan alle eisen. Jaarlijks wordt het kinderdagverblijf zowel door de GGD als door de brandweer geïnspecteerd. De benodigde verzekeringen voor de kinderen zijn in ruimte mate afgesloten. We sturen je graag de folder toe.

We houden ons aan de regels voor integriteit zoals vermeld in de governancecode van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Achterwacht

Het is belangrijk dat er een bevoegde leidster aanwezig is indien één van de leidsters plotseling uit zou vallen of onverwachts met een kind ergens naartoe moet gaan, zoals bijvoorbeeld de dokter.

Hiertoe hebben we de volgende achterwacht:

Indien een leidster ziek is of om een andere reden uitvalt wordt de leidster gebeld die op die dag in de wacht staat. Het wachtrooster wordt elke week opnieuw ingevuld waardoor bij iedereen bekend is welke leidster op een dag kan worden gebeld om in te vallen.

Mocht een leidster plotseling uitvallen of een kind individuele begeleiding moeten geven, dan is er een leidinggevende of de locatiemanager beschikbaar die direct kan invallen. Alle leidinggevenden en de locatiemanagers zijn ook bevoegd als leidster.
De achterwacht is ook van toepassing als er één leidster aanwezig is. In geval van calamiteiten is er een achterwacht, die binnen ambulance-aanrijtijden in het kindercentrum aanwezig kan zijn. Er staat altijd op schrift wie deze persoon is en waar zij tijdens de gehele openingstijden te bereiken is.