Klachtenprocedures

Beste ouders/verzorgers,

Dagelijks doen wij ons uiterste best om jullie kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar je geen goed gevoel bij hebt dan horen wij dit graag van je! Wij staan open voor vragen en suggesties van jou als ouder en zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

Mocht je ontevredenheid verder gaan en komt het daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan.

KDV Kiekeboe heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Deze dient schriftelijk te worden ingediend. Graag verwijzen we naar de interne klachtenregeling en klachtenformulier, die je beide kunt downloaden door op de onderstaande link te klikken.

De klacht kan schriftelijk worden ingediend bij de locatiemanager.
Zij is te bereiken per email van de locatie.

speelboom@kinderdagverblijfkiekeboe.nl

speelweide@kinderdagverblijfkiekeboe.nl

speelkasteel@kinderdagverblijfkiekeboe.nl

Externe klachtenbehandeling

Ben je niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Jou klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.