Mentor

Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is één van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep van je kind. Zij volgt je kind heel specifiek, is aanspreekpunt voor jou als ouder en draagt zorg voor het welbevinden van je kind. Je kunt de mentor van je kind altijd aanspreken als zij aanwezig is of een afspraak maken voor overleg.

De mentor zorgt ervoor, dat andere medewerkers op de hoogte zijn van de afspraken die zij met je maakt, zoals bijvoorbeeld over slaapgewoontes en wat je kind wel of niet mag eten. Ze heeft regelmatig contact met je tijdens de overdrachtsmomenten en bespreekt dan hoe het met je kind gaat.

Wanneer het kind van groep wisselt wordt er extra aandacht besteed aan deze nieuwe situatie voor ouder en kind. Omdat we het belangrijk vinden, dat er een goede band bestaat tussen mentor, ouder en kind, zullen we de wisseling van mentor tot een minimum proberen te beperken. De mentor wisselt wanneer je kind naar een andere groep (leefdtijdsgroep) gaat. Het is ook mogelijk dat je kind een andere mentor krijgt als je van dag(en) verandert.

De mentor maakt minimaal 1 keer per jaar een ontwikkelingsverslag over het welbevinden van je kind. De mentor nodigt je minimaal 1 keer per jaar uit voor een tien-minuten gesprek, waarin ze het verslag worden met je doorneemt en jullie samen bespreken hoe het met je kind bij ons gaat.