Stagiaires en vrijwilligers

Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers leiden ook stagiaires op. Deze stagiaires maken deel uit van het team en worden begeleid door onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Wij zijn een gecertificeerd, erkend werk- en leerbedrijf en als zodanig geregistreerd door het SBB.

Wij stimuleren het werken met stagiaires. Dit doen we enerzijds gedaan om mee te werken aan de profilering en professionalisering van het beroep en anderzijds om de kwaliteit binnen onze kinderopvang te vergroten.

Wij hebben een samenwerking met de PW-dagopleidingen niveau 3 en 4 van het ROC in Hengelo en Almelo. Jaarlijks geven wij aan hoeveel stageplaatsen wij beschikbaar hebben.

Wij proberen elk schooljaar nieuwe stagiaires voor de groepen aan te nemen en maken gebruik van het stagebeleid dat aanwezig is in ons kinderdagverblijf.

Dit beleid is bestemd voor iedereen die direct of indirect met de stagiaires binnen het kinderdagverblijf te maken heeft. Hierin staat wat wij van hen verwachten en wat hun bevoegdheden zijn.  De werkzaamheden van een stagiaire stelt de stagebegeleidster in overleg met haar vast.

De stagiaires moeten bij ons solliciteren. Ze sturen een sollicitatiebrief en worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Voor de aanvang van de stage sluiten we een stage-overeenkomst af. Iedere stagiaire moet voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen en aan ons overhandigen.  De stagiaires worden boventallig ingezet en zijn dus extra naast de pedagogisch medewerkers in de groep. Dit beleid is conform de voorwaarden van de CAO Kinderopvang.

We werken niet met stagiaires die een Beroepsbegeleide Leerweg (BBL) volgen.

Vrijwilligers worden alleen boventallig ingezet zoals bijvoorbeeld bij de BSO als begeleider in de moestuin of in de kinderopvang voorleesoma.
Ook vrijwilligers moeten altijd een Verklaring Omtrent Gedrag aan ons overhandigen.