Pedagogische coach

Er zijn twee pedagogisch coaches aan het kinderdagverblijf verbonden.

Zij begeleiden iedere pedagogisch medewerker bij hun belangrijke taak en zorgen ervoor dat het pedagogisch beleid goed wordt uitgevoerd.

Zij doen dit door de pedagogisch medewerkers te coachen op de groep en tijdens individuele coach gesprekken en tijdens vergaderingen, waarin ze pedagogische onderwerpen bespreken.

Tevens ontwikkelen zij nieuwe activiteiten, ondersteunende materialen en stimuleren zij de leidsters bij de uitvoering van de Voorschoolse educatie.

Ze schrijven een jaarlijks coach plan waarin duidelijk staat omschreven hoe de wettelijke uren zijn verdeeld over de verschillende locaties en pedagogisch medewerkers.

Dit coach plan kunnen ouders en pedagogisch medewerkers inzien op de hoofdlocatie waar zich de administratie van de locatie zich bevind.

Voor Kinderopvang, Peuteropvang en BSO Speelweide is dit de administratie Speelweide.

Voor Peuteropvang Speellinde is dit de administratie Speelweide.

Voor Kinderopvang, Peuteropvang en BSO Speelboom is dit de administratie Speelboom.

Voor BSO en Peuteropvang Speelbos is dit de administratie Speelboom.

Voor Kinderopvang, Peuteropvang en BSO Speelkasteel is dit de administratie Speelkasteel.

Voor BSO Speelhuis, BSO Speelvijver en BSO Meeuw is dit de administratie Speelkasteel.