Pedagogische coach

Er zijn twee pedagogisch coaches aan het kinderdagverblijf verbonden.
Zij begeleiden de leidsters bij hun belangrijke taak en zorgen dat het pedagogisch beleid goed wordt uitgevoerd.
Tevens ontwikkelen zij nieuwe activiteiten, ondersteunende materialen en stimuleren zij de leidsters bij de uitvoering van de Voorschoolse educatie.