Kindvolgsysteem

Vanaf de peuterleeftijd houden we ontwikkeling van je peuter bij in het kindvolgsysteem “Kijk”. Dit is een uitgebreid observatiesysteem dat de pedagogisch medewerkers ondersteunt in het in kaart brengen van de brede ontwikkeling van de kinderen op zowel sociaal- emotioneel, cognitief en motorisch gebied. De pedagogisch medewerker kan door middel van dit systeem zien waar de kinderen zich bevinden in hun ontwikkeling. Ze ziet gelijk of het kind gestimuleerd moet worden of dat het juist uitdaging mist.

Ze zorgt er vervolgens voor dat ze dit kan verwerken in het rijke aanbod van activiteiten dat ze voor de peuters heeft.

Elk jaar organiseren we één of meerdere momenten waarop jullie als ouders het verslag en/of de observatie in een kort oudergesprek met de pedagogisch medewerker kunnen doornemen. Als er behoefte bestaat voor een wat langer gesprek kun je dit met de pedagogisch medewerker afspreken.

Door de observaties en rapportages uit “Kijk” is de overdracht naar de basisschool vollediger en deze geeft de leerkracht het juiste inzicht in hetgeen het kind nodig heeft om zich ook op de basisschool zich thuis te voelen en zich verder te ontwikkelen. Zo zorgen we samen voor een mooie doorgaande leerlijn.

Mappen

Elk kind heeft ook een eigen map waarin de pedagogisch medewerker regelmatig de activiteiten van het kind beschrijft of deze laat zien door middel van een fotocollage. De kunstwerken, schilderingen en tekeningen die het kind maakt worden verzameld in de map. Het is leuk als de ouders ook af en toe iets in de map schrijven.

Wanneer een kind vier jaar is en naar school gaat, krijgt hij of zij de map mee naar huis en kan deze op school laten zien.

Natuurlijk is dit heel leuk als aandenken voor later!