Voorschoolse educatie en VVE

We vinden het in ons dagverblijf heel belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Dat is de basis van waaruit wij werken en ons uitgangspunt om het ontwikkelingsproces van de kinderen te ondersteunen en te stimuleren.

Vanaf de peuterleeftijd werken we met projecten waarin we door het aanbieden van veel verschillende activiteiten de ontwikkeling stimuleren. We stimuleren daarmee de sociale-, emotionele-, motorische- en cognitieve vaardigheden van de kinderen.

Kinderen leren vanuit beleving. Eerst doen en voelen hoe het is en dan begrijpen. We behandelen gedurende de 2 peuterjaren (2-4 jaar) 8 projecten met verschillende thema’s. We maken hierbij gebruik van de piramidemethode. Deze VVE-methode ondersteunt en versterkt onze manier van werken. We zorgen natuurlijk ook voor een rijke speel/leeromgeving. Voor elk project hebben we zelf een themamap samengesteld aan de hand van de gekozen thema’s met daarin suggesties voor boeken, liedjes en andere materialen.

Onze ervaren en opgeleide pedagogisch medewerkers kunnen op deze manier goed inspelen op de belevingswereld van de peuters. We werken regelmatig in kleine groepjes, zodat we de kinderen veel individuele aandacht kunnen geven. Met name voor kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben is dit fijn. Zo zijn we ook in staat om de kinderen die een verwijzing voor VVE hebben gekregen vanuit JGZ extra aandacht te geven op het ontwikkelingsgebied waarin ze extra gestimuleerd moeten worden.

De pedagogisch medewerkers van de peutergroepen hebben allen de VVE opleiding gevolgd en zijn VVE gecertificeerd, of ze zijn bezig met deze post-MBO opleiding om het certificaat te behalen. Ze passen met veel enthousiasme de geleerde ideeën toe en volgen jaarlijks een opfriscursus om hun vaardigheden up to date te houden.

Projecten

Project Welkom: Welkom in het kinderdagverblijf

In dit project wordt stil gestaan bij jonge kinderen om ze op een fijne manier in een veilige sfeer te laten wennen aan de nieuwe situatie. Zo kunnen ze op een speelse manier kennis maken met de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf.

Er is veel aandacht voor de structuur van de dag.
Met speelse activiteiten kunnen de kinderen wennen aan de verschillende belangrijke momenten op de dag.
De kinderen ervaren en ontdekken rituelen en regels van het kinderdagverblijf, bijvoorbeeld hoe en waar ruim je speelgoed op.

Het thema behandelt de thema’s: Goedemorgen!, In de badkamer, Aan tafel, In de kring, Naar bed, Spelen, Naar buiten, Bewegen en Tot de volgende keer! Kinderen ervaren een veilige basis om van daaruit de wereld te ontdekken.

Project Kleding, Dat wil ik aan.

Dit project is een knipoog naar de eigenzinnige peuter. Peuters kunnen resoluut wijzen naar dat ene shirtje met die witte bolletjes. Alleen dat willen ze aan en niets anders. In het project wordt het thema Kleding op twee manieren behandeld: aan- en uitkleden en allerlei kleding.

Aan- en uitkleden: De kinderen zoeken uit welke kledingstukken waar horen en hoe ze worden aan- of uitgetrokken. Door poppen aan en uit te kleden worden peuters zich bewust van de volgorde waarin je dat doet. Ook komen accessoires aan bod: wat is het en hoe kun je dat dragen?

Allerlei kleding: Samen met de pedagogisch medewerkers richten de kinderen een kledingkast in in de Huishoek.

Natuurlijk verkleden de peuters zich, zo komen ze er bijvoorbeeld achter van welke materialen kleding gemaakt kan zijn en leren ze over kleuren en dessins.

Alle activiteiten zijn gericht op spelen en nader onderzoek. De taalactiviteiten zijn afgestemd op het onderwerp kleding en op de praatplaat staat een kinderkledingafdeling van een warenhuis.

De peuters sluiten het project af met een vrolijke verkleedoptocht.

Project Eten en drinken, mmm lekker eten. 

Het project Mmm, lekker eten! sluit goed aan bij wat peuters meemaken en willen weten. Eten en drinken horen bij het dagelijks leven, van jongs af aan. Niet alle peuters hebben evenveel trek, maar allemaal willen ze alles, ook eten, ‘zelluf doen’. Langzamerhand krijgen kinderen steeds meer kennis van eten en drinken. Ze ontwikkelen voorkeuren en raken vertrouwd met de eetgewoonten thuis, op het kinderdagverblijf en in de peuteropvang.

We spelen met veel leuke activiteiten over boodschappen doen, eten klaarmaken, tafeldekken en samen aan tafel gaan. Bij het tafeldekken is er aandacht voor sfeer. Dit biedt ook kansen voor ontdekken van vormen, kleuren, tellen, classificeren en het leggen van een-op-een-relaties.

Bij het klaarmaken van iets lekkers ontdekken de kinderen allerlei keukengerei en spelen ermee. Spelenderwijs zijn kinderen bezig met geletterdheid door bijvoorbeeld een boodschappenlijstje te maken en winkeltje te spelen.
In de Beeldende hoek experimenteren de kinderen met klei en ontdekken ze creatieve mogelijkheden van verpakkingsmaterialen van eten en drinken.
De kinderen sluiten het project af met een gezamenlijke maaltijd. Natuurlijk wordt dan de tafel feestelijk gedekt en smullen de kinderen van het lekkers dat ze samen hebben klaargemaakt.

Project Lente, Holletje, bolletje, lente!

Dieren komen na de winter uit hun holletje of maken een nest voor hun jongen. In de tuin komen narcissen, blauwe druifjes en tulpen tevoorschijn. Dit en nog veel meer betekent: lente! Door allerlei vrolijke activiteiten, ervaren en weten de kinderen steeds meer over jonge dieren en het groeien en bloeien van planten.

Tijdens een lentewandeling verzamelen de kinderen materiaal om in de groep te gebruiken.
De kinderen planten bolletjes en ontdekken dat veel lentebloemen uit bloembollen groeien.
Op de ontdektafel bouwen we met wereldspelmateriaal een boerderij met volwassen dieren en hun jongen.
Aan het eind van het project gaan we nog eens naar buiten en speuren we samen met de peuters naar veranderingen. Alles om te spelen en te ontdekken in lentesfeer!

Project Zomertijd, Zomerkriebels.

Jonge kinderen ervaren de sfeer van de zomer op hun eigen manier. Zij ontdekken de zomerse sfeer vooral met hun zintuigen. Door de activiteiten bij het thema Zomer beleven peuters bewust de verschillen tussen lente en zomer.

We maken een zomertocht in de eigen omgeving. De peuters ervaren de zomer met al hun zintuigen: ze rollen door het gras, kijken naar luchten en voelen de zon. Buiten spelen ze met zand en water en binnen spelen ze met de verzamelde zomerse spullen en we zingen en dansen de zomerdans.

Project Herfst, Ritsel ritsel herfstblad.

Peuters beleven op een spontane en ontvankelijke manier de veranderingen om hen heen.

We maken met de kinderen een herfsttocht en verzamelen herfstspullen:

Samen gaan we een herfsttafel maken. De herfsttafel geeft aanleiding tot bewondering en gesprek. De kinderen kijken, ruiken en voelen aan blaadjes, eikels, dennenappels en kastanjes. Blaadjes sorteren naar vorm en kleur is ook leuk. We gaan tekenen en schilderen over buiten spelen in regen en wind. De kinderen leren liedjes en versjes over de regen, de wind, de ritselblaadjes en de dieren.

Project Mensen, Ik en jij.

Jonge kinderen zijn sterk gericht op de mensen om hen heen. Voor peuters is de directe omgeving een basis van veiligheid, plezier en uitdaging. Want andere kinderen gaan een steeds grotere plaats in hun leven innemen.
Een project om samen veel plezier mee te beleven!
Ze leren hun eigen lichaam kennen: de peuters bewegen en kijken naar zichzelf en andere kinderen.
Ze raken vertrouwd met het lichaamsschema: hoe heten de lichaamsdelen?
De zien het lichaam van de mensen in de directe omgeving: ouders, broertje en zusje, opa en oma.
En natuurlijk de kinderen met wie ze direct te maken hebben in de groep. Wie zijn die andere kinderen?

Project Ziek en gezond, Kusje……beter.

Dit project gaat over hoe peuters ziekte en gezondheid ervaren en verwerken. Meestal duurt ziek-zijn kort en gaat het leven van alledag daarna weer gezond en wel weer verder. Ook kinderen zijn wel eens ziek of ervaren dat een papa, mama, broertje of zusje ziek is. De peuters komen in de sfeer van het project door een spel met een zieke knuffel die verzorgd moet worden. Daar hebben we het dokterskoffertje voor nodig.

De kinderen leren hun handen te wassen, tandenpoetsen en neuzen snuiten. En leren versjes over hoe het is als je ziek bent en als je weer beter bent.

Klaar voor de basisschool!

De voorschoolse educatie biedt een prima voorbereiding op school. In de vroeg-school werken de leerkrachten ook met projecten en met speel/leerhoeken. We vormen daardoor een mooie doorgaande ontwikkel(leer) lijn met de scholen. In het kinderdagverblijf ligt de nadruk vooral op het spelenderwijs leren.

We houden de ontwikkeling van de kinderen bij met het kind volgsysteem “Kijk’.

“Kijk” is een doordacht observatiesysteem dat de brede ontwikkeling volgt van de kinderen. Zo observeren de pedagogisch medewerkers regelmatig de kinderen in verschillende situaties en signaleren of het kind meer begeleiding of juist meer uitdaging nodig heeft. Ze stimuleren de kinderen door het aanbieden van bijvoorbeeld extra taal, of juist door verdieping in de thema’s aan te bieden, zodat ze meer uitdaging ervaren. Samen met de pedagogisch coach wordt hiervoor een plan gemaakt. Zo is elk kind, als het 4 jaar is geworden, helemaal klaar voor de basisschool op geheel eigen wijze.

Ouderbetrokkenheid

In elke peutergroep is een folderhouder met informatie over het thema. Deze informatie kun je mee naar huis nemen. Bovendien vind je hieronder informatie over de verschillende projecten en het actuele thema en kun je de liedjes aanklikken om die samen met je kind thuis ook te zingen. Ook schrijven we regelmatig in de mappen van de kinderen. In de opeenvolging van de verschillende stukjes en kunstwerkjes krijgen wij en de ouders ook een goed en tastbaar beeld van de ontwikkeling. We bespreken de ontwikkeling van je kind op de jaarlijkse ouderavonden en tijdens de overdracht. Wanneer de kinderen vier jaar zijn vullen we een overdracht formulier in: “Van peuter naar kleuter”, dat we indien jullie als ouders toestemming geven digitaal rechtstreeks naar de basisschool versturen.