Oudercommissies

Elke locatie heeft een eigen oudercommissie. Alle leden zijn ouders van kinderen Kinderdagverblijf Kiekeboe.
De ouderraad komt elk kwartaal bij elkaar. Zij denkt mee en adviseert bij plannen en besluitvorming.
Ze bekijkt de zaken vanuit het oogpunt van de ouders en vertegenwoordigt en behartigt de belangen van alle ouders.

De samenwerking tussen de ouderraad en de directie van het kinderdagverblijf is zeer goed.
Ouders kunnen altijd contact opnemen met de oudercommissie.

De oudercommissie van de Speelboom en het Speelbos

Even voorstellen

Wij zijn een groep betrokken ouders die de oudercommissie van De Speelboom vormen. We zetten ons in voor een prettige, veilige en gezonde opvang voor uw en onze kinderen.

Rol van de oudercommissie

De oudercommissie heeft een adviserende rol over onder meer het pedagogische beleid, personeelsbeleid, veiligheid, voeding, gezondheid, hygiëne en financiën. De directie en locatiemanager houden ons op de hoogte en vragen ons om advies.

Activiteiten

Wij zetten ons in voor een goede sfeer tussen het personeel, de kinderen en hun ouders. Daarnaast vergaderen we minimaal 4 keer per jaar en zo nodig vaker. Ook organiseren wij de activiteiten voor leidsterdag en zijn we regelmatig ondersteunend zoals bij Sinterklaas.

Wat doen wij voor ouders?

Ouders kunnen vragen, ideeën, opmerkingen of klachten altijd aan ons richten. Gewoon zomaar, of als zij denken dat ze daarmee niet bij de leiding terecht kunnen. Wij inventariseren, bemiddelen en kunnen eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie behandelen wij vertrouwelijk en acties ondernemen we in goed overleg.

Wij zijn op verschillende manieren bereikbaar: via ons mailadres oudercommissiespeelboom@gmail.com of u kunt ons even aanschieten tijdens het brengen en halen van de kinderen.

De oudercommissieleden van de Speelboom zijn:

Pim Beernink

Lieneke Spoler

Joyce Nijman

De oudercommissie van de Speelweide

JA! Er is weer een oudercommissie voor de speelweide. En nu vraag je jezelf vast af wat wij voor jullie kunnen doen.

Wij brengen ideeën/vragen en opmerkingen over aan de leidinggevende van kiekeboe/humankind en koppelen deze weer terug aan jullie hierin zijn wij jullie stem. Daarvoor hebben we wel vragen/opmerkingenen ideeën nodig vanuit jullie! Deze kun je aan ons persoonlijk vragen maar ook via ons emailadres.

We hopen op mooie gesprekken in de toekomst!

Wij zijn te bereiken via oudercommissie.speelweide@outlook.com

Bart
Mariëlle
Denise
Kristel

De oudercommissie van het Speelkasteel, Speelhuis en Speelvijver

De bovenstaande 3 locaties worden zo goed mogelijk in de oudercommissie vertegenwoordigd. Ook in de hal van de kinderopvanglocaties hangt een overzicht van alle leden.

De commissie  behartigt de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk. We zien immers allemaal graag dat onze kinderen op een veilige, kwalitatief goede en fijne manier opgevangen worden, tegen realistische prijzen. We zorgen voor de verbinding tussen ouders en kinderopvang (directie en leidsters) en proberen kritisch, maar ook constructief te spreken over alle onderwerpen die van invloed zijn op de kwaliteit van de kinderopvang. Onderwerpen over de dagelijkse gang van zaken zoals, kwaliteit, plezier van de kinderen, veiligheid, flexibiliteit en hygiëne zijn voor ons belangrijk. Maar ook actuele ontwikkelingen worden door ons besproken zoals behoud van de locaties, locaties in de buurt van scholen, toekomstige continuroosters op de basisscholen en ingekomen stukken van ouders.

Wij worden graag gevoed door opmerkingen, tips of vragen van ouders waardoor we onze rol zo goed mogelijk kunnen vervullen. We zijn te bereiken via het emailadres: oudercommissie.berkstraat@outlook.com. Of wellicht treft u één van ons tijdens het halen of brengen van uw kind.

De oudercommissieleden zijn:

Voorzitter: Dominique Scheuten

Lotte Wanschers

Pien Keizer

Dominique Scheuten.

Deze oudercommissie zoekt een lid met kind/eren bij de locatie Speelvijver, Speelhuis en Meeuw.